Pepp.sk Solídne EUR dlhopisové portfólio na 3 roky

 
Copy Portfolio Individualise
 
Portfolio Description

Portfolio vytvorene PEPP . SK

Komu je portfólio určené    
Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont - 3 roky ako alternatíva termínového vkladu
                     
Popis stratégie    
Konzervatívne portfólio, ktorá minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do dlhopisových indexových fondov (ETF) s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 3% ročne, myslí na ESG faktory investovania a chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR          
                         
Čím je stratégia zaujímavá    
Zaujímavosťou je výber ESG zamerania teda stratégie, ktorá preferuje Enviromentálne, Sociálne a Zodpovedne riadených emitentov dlhopisov. Časť portfólia je investovaná do dlhopisov, ktorých hodnota rastie pri rastúcej inflácii.
      
Očakávaný čistý výnos pre investora    
3% p.a.

 
0.34%
Fund fees
p.a.
10.75%
Return 1 year
3.70%
Volatility 1 year
EUR
Currency
4
No. of funds
Risk category
Risk category
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.40% 20.00%
 
Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.30% 30.00%
 
Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.40% 30.00%
 
Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.25% 20.00%
Portfolio   0.34% 100.00%
Login now

Learn more about the historic returns of this portfolio in the login area.

Login now
 

Don't have an account yet? Sign up, its free.

 
Sign up free now
 

Do you like to individualise this portfolio?