Pepp.sk Solídne EUR dlhopisové portfólio na 3 roky (v. 3. Oct 2022)

 
Copy Portfolio Individualise
 
Portfolio Description

Portfolio vytvorene PEPP . SK  Komu je portfólio určené     Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont - 3 roky  Popis stratégie     Konzervatívne portfólio, ktorá minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do dlhopisových indexových fondov (ETF) s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 3% ročne, myslí na ESG faktory investovania a chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Čím je stratégia zaujímavá     Zaujímavosťou je výber ESG zamerania teda stratégie, ktorá preferuje Enviromentálne, Sociálne a Zodpovedne riadených emitentov dlhopisov. Časť portfólia je investovaná do dlhopisov, ktorých hodnota rastie pri rastúcej inflácii.         Očakávaný čistý výnos pre investora     3% p.a. Toto je zloženie portfolia platné od októbra 2022

 
0.28%
Fund fees
p.a.
-12.69%
Return 1 year
7.36%
Volatility 1 year
EUR
Currency
4
No. of funds
Risk category
Risk category
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.30% 20.00%
 
Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.40% 25.00%
 
Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 40.00%
 
Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.25% 15.00%
Portfolio   0.28% 100.00%
Login now

Learn more about the historic returns of this portfolio in the login area.

Login now
 

Don't have an account yet? Sign up, its free.

 
Sign up free now
 

Do you like to individualise this portfolio?