Pepp.sk 2050 portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia (v. 2. Oct 2022)

 
 
Portfolio Description

Portfólio životného cyklu určené EUR investorom s investičným horizontom 2050 alebo "30 rokov do dôchodku". 7 rokov pred odchodom do dôchodku začne znižovať riziko. Popis stratégie     Dynamické portfólio penzijného zabezpečenia pre dnešných 30-kov, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do globálnych ETF s cieľom priniesť investorom zhodnotenie na úrovni 7,2-7,7% ročne, počas prvých 23 rokov stratégie a zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Čím je stratégia zaujímavá     Prvých 23 rokov je 100% portfólia je investovaných do akciových ETF, čo zodpovedá dlhodobému investičnému horizontu Očakávaný čistý výnos    6,2-6,6% Zdanenie    0% daň z kapitálových výnosov pri držaní aspoň 1 rok (pre fyzické osoby, rezidentov SR) Vypláca výnos? nie - výnosy sú akumulované a reinvestované na úrovni ETF - výnos vyplácaný formou dividendy by podliehal zdaneniu.

 
0.26%
Fund fees
p.a.
6.91%
5 years p.a.
10.64%
Volatility 1 year
EUR
Currency
5
No. of funds
Risk category
Risk category
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Equity, Emerging Markets
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 20.00%
 
Equity, United States
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 40.00%
 
Equity, United States, Small Cap
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.30% 10.00%
 
Equity, Africa
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.65% 10.00%
 
Equity, Europe
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 20.00%
Portfolio   0.26% 100.00%
Login now

Learn more about the historic returns of this portfolio in the login area.

Login now
 

Don't have an account yet? Sign up, its free.

 
Sign up free now
 

Do you like to individualise this portfolio?