Pepp.sk Harmonické EUR portfólio na 7 rokov Akcie, Infraštruktúra a Nehnuteľnosti (v.3. Oct 2023)

 
 
Portfolio Description

Portfolio vytvorene PEPP . SK Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú investičný horizont okolo 7 rokov. 60% tvoria globálne akcie, 10% investície do infraštruktúry, 10% nehnuteľnosti a 20% dlhopisy. Mierne dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akciových ETF a do ETF zameraných na infraštruktúru a nehnuteľnosti,  s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 5,0-5,6% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Tzv. "bezpečnú" zložku portfólia tvoria namiesto dlhopisov investície do infraštruktúry (ropovody, plynovody, železnice, telekomy) a do nehnuteľností  

 
0.27%
Fund fees
p.a.
6.04%
5 years p.a.
8.01%
Volatility 1 year
EUR
Currency
7
No. of funds
Risk category
Risk category
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Equity, World, Infrastructure
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.55% 10.00%
 
Equity, Emerging Markets
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 10.00%
 
Equity, United States
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 25.00%
 
Equity, United States, Small Cap
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.30% 10.00%
 
Equity, Europe
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 15.00%
 
Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 20.00%
 
Real Estate, Europe
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.41% 10.00%
Portfolio   0.27% 100.00%
Login now

Learn more about the historic returns of this portfolio in the login area.

Login now
 

Don't have an account yet? Sign up, its free.

 
Sign up free now
 

Do you like to individualise this portfolio?